• Meet wat sociale media kunnen betekenen voor uw organisatie

Sociale media hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we dingen voor elkaar krijgen.
Nieuwe technologie maakt het mogelijk om continu in nauw contact te staan met het publiek, met partners, leveranciers en belangengroepen.
Wat kan dit betekenen voor bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden?

Praat mee op Yammer

De kans van slagen van social voor organisaties

Veel organisaties willen (meer) gebruik gaan maken van sociale media en zich omvormen tot een netwerkorganisatie. Ze lopen daarbij aan tegen een aantal vragen:

  • Staan medewerkers open om voor hun werk met sociale media aan de slag te gaan?
  • Ondersteunen onze cultuur, organisatie en faciliteiten een andere manier van werken en denken?
  • Zal social echt een positief effect hebben op ons succes?

Factor 4 Social meet of een social manier van werken kans van slagen heeft in organisaties. Het Factor 4 Social onderzoek legt het potentieel van de conversatie bloot voor organisaties en samenwerkingsverbanden. De resultaten van het onderzoek tonen waar kansen liggen en wat de beste aanpak is om deze te verzilveren.


Lees meer over de Factor 4 Social - PDF.


Online onderzoek

Factor 4 Social is een online onderzoek dat bestaat uit 64 stellingen onderverdeeld in 4 dimensies x 4 categorieën. Deelnemers aan het onderzoek blijven anoniem en geven voor elk van de stellingen een score voor de huidige en potentiële situatie. Het doorlopen van de stellingen zet deelnemers direct aan het denken over hun eigen aandeel in het succes van hun organisatie.

Direct inzicht

Direct na het afsluiten van het onderzoek, biedt de rapportage inzicht in de sterktes van de organisatie en de gebieden waar medewerkers een groot potentieel zien.

Tot op stellingniveau kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen onder andere leeftijdscategorieen, afdelingen, functiegroepen, geslacht en het aantal jaren dat personen in dienst of in functie zijn.

Gedachtengoed

De stellingen zijn opgebouwd vanuit het gedachtengoed van de Amerikaanse Filosoof Ken Wilber en gaan uit van een integrale kijk op het bewustzijn. De dimensies van het onderzoek zijn:

  • Intentie - de overtuigingen van personen.
  • Energie - de samenwerking in de organisatie.
  • Impact - de kans van slagen.
  • Faciliteiten - de ondersteuning door middelen en mensen.

Voor wie is Factor 4 Social?

Voor organisaties en samenwerkingsverbanden

Het Factor 4 Social onderzoek is ontwikkeld voor organisaties en samenwerkingsverbanden die maximaal willen profiteren van sociale media en social computing, en die willen weten of hun organisatiestructuur, -cultuur en de medewerkers er klaar voor zijn om meer als netwerkorganisatie te gaan samenwerken. Het Factor 4 Social onderzoek is geschikt voor alle branches.

Voor adviseurs en leveranciers

Bedrijven of zelfstandigen die diensten of producten leveren op het gebied van social of die een rol hebben in het adviseren van organisaties in verandertrajecten, kunnen Partner of Consultant van de Factor 4 Social worden. Partners en consultants worden getraind om de Factor 4 Social doeltreffend in te zetten bij organisaties.